južni čvor u petoj kući

Sjeverni čvor u Vodenjaku / Jedanaesta kuća, Južni čvor u Lavu

Sjeverni čvor u Vodenjaku Natrag na lekcije duhovnog života: Mjesečevi čvorovi u astrologiji Sjeverni čvor u Vodenjaku i / ili u Jedanaestoj kući Sa Sjevernim čvorom u Vodenjaku, naš Južni čvor je u Lavu. Sa Sjevernim čvorom u jedanaestoj kući, naš Južni čvor je u petoj kući. Tendencija da se pretjerano vežemo za dramu romantike i osobnih odnosa, budemo voljni i pretjerano usredotočeni na postizanje onoga što želimo i odupiremo se „jednom od mnoštva“ u nastojanju da se istakne kao jedinstvena i posebna, neke su problema koja ovo stajalište sugerira. S ovom stavom, trebamo s