saturn u prvoj kući

Saturn u kućama

Saturn u kućama Saturnov položaj u određenoj kući vaše natalne karte značajno mijenja karakteristike te kuće. Saturn ima snažan i životni utjecaj. Saturn definiramo kao stvarnost. Stvarnost nas može ograničavati, ali istovremeno pruža strukturu našem životu. Imajte na umu da pojedinci drugačije doživljavaju stvarnost. Realnost o koj