Više...

Allah Gobi - Gospodar tišine

Allah Gobi daje nam duh mira i potiče svaku dušu da zauzme taj duh u sebi, jer će on stvoriti mir.

Abundandta - Uzašli Majstor Obilje

Abundandta vas može dovesti do postizanja visokog osjećaja odgovornosti jer će odgovornost učiniti vaš život vrijednim življenja ovdje na zemlji.

Odgovori bijele vještice

Bijela vještica je ona koja ima dobre namjere i koja ne pokušava pojačati svoju 'čaroliju' pokušavajući apelirati ili prizivati ​​mračne sile.

Arhanđeo Ariana - Arkanđeo djece

Arhanđeo Ariana pomaže čovječanstvu da vidi svjetlost i ljubav koju djeca s posebnim potrebama moraju pružiti svijetu svojim posebnim darovima.

Arhanđeo Ariel - Arkanđeo prirodnog svijeta

Arhanđeo Ariel štiti, liječi i čisti biljke i životinje jer je ona zadužena za sve što čini prirodni svijet.

Arkanđeo Gabriel - Bog je moja snaga

Arkanđeo Gabriel nas uči prihvaćati smjernice, podršku i pomoć naših anđela čuvara jer oni dobro znače za nas.

Arhanđeo Azrael - Arkanđeo smrti

Arkanđeo Azrael pomaže nam da doživimo blagi i nježni prijelaz onog trenutka kada nakon smrti napustimo svoja fizička tijela u duhovni svijet.

Arhanđeo Chamuel - Anđeo ljubavi

Arhanđeo Chamuel pomaže u jačanju obiteljskih veza, ljubavi prema sebi i drugima, rješavanju negativnosti i liječenju slomljenih srca.

Arkanđeo Haniel - Božja milost

Arkanđeo Haniel omogućuje božansku komunikaciju između čovječanstva i Boga jer je anđeosko biće duhovne snage, ljepote i milosti.

Arkanđeo Danijel - Božji milosrdni sud

Arhanđeo Danijel uvijek vam je na raspolaganju da vas izvede na pravi put što se tiče pitanja ljubavi, braka i odnosa.

Arkanđeo Jeremiel - Božje milosrđe

Arkanđeo Jeremiel podupire duhovnim darovima, vizijama, mentalnom jasnoćom, psihičkim sposobnostima, proročanstvom, sjećanjima i odrazima života.

Arkanđeo Jophiel - Božja ljepota

Arkanđeo Jophiel anđeo je ljepote, kreativnosti, jasnoće i mudrosti, a njezino ime tumači se kao ‘Božja ljepota’.

Arhanđeo lavanda - Arkanđeo mudrosti

Arhanđeo lavanda djeluje kao most između mudrosti starog i sadašnjeg, osiguravajući tako portal za odgovore od svojih predaka.

Arkanđeo Melkisedek - kralj pravednosti

Arkanđeo Melkisedek, kao učitelj duhovne istine, može nas osnažiti na svim razinama ako ga pozovemo da hoda i radi s nama.

Arhanđeo Metatron - Anđeo života

Arhanđeo Metatron komunicira s vama kroz osjećaje i misaone obrasce koji vas vode do velikih stvari u vašem životu.

Arhanđeo Mihael - glavni princ nebeskog carstva

Arkanđeo Mihael svirepi je branitelj ljudi i priskoči vam u pomoć kako bi osigurao da vaša prosudba bude poštena u svim situacijama.

Arkanđeo Nathaniel - Božji dar u našem životu

Arkanđeo Nathaniel potiče nas da isprobamo različite pothvate ne držeći se samo jedne stvari i ugodno s istim.

Arhanđeo Raguel - rješenje sukoba

Arhanđeo Raguel nadgleda društveni poredak i također osigurava da uživamo u skladnim i mirnim odnosima s ljudima oko sebe.

Arhanđeo Rafael - Anđeo iscjeljenja

Arhanđeo Rafael radi na tome da osiguramo da lijek i snagu pronađemo u prirodi i u Univerzalnim Energijama koje nas okružuju.

Arhanđeo Raziel - Tajna Boga

Arkanđeo Raziel pomaže nam razumjeti duhovnost na višoj razini, principe manifestacije i kvantnu fiziku.