dan rođenja

Dio sreće

Dio sreće U astrologiji, dio sreće , koji se ponekad naziva i Fortuna, je najpopularniji arapski dio. Arapski dijelovi su osjetljive točke u grafikonu i izračunavaju se pomoću posebnih formula prema kojima se dvije planete ili točke zbrajaju, a od tog rezultata oduzima se treća planeta ili točka. Dio sr

tjeme

tjeme Vertex je točka smještena na zapadnoj hemisferi grafikona (desna strana) koja predstavlja sjecište ekliptike i glavne vertikale. U astrologiji se smatra pomoćnim potomkom. Anti-Vertex je točka koja je točno suprotna Vrhu. Neki astrolozi navode Vertex kao "treći kut" grafikona. Značenje vrha u astrologiji Rasprava o upotrebi i značenju Vertexa u astrologiji - oni koji koriste Vertex uglavnom smatraju da je to točka karmičke ili sudbine veze. Neki smat